Konkurs na 3 urodziny salonu meblowego MPLANETA!

URODZINOWY KONKURS!

Weź udział w konkursie „Czego życzysz Mplanecie na 3 urodziny? – wygraj voucher na zakupy w Mplanecie!”

W dniach 27-28 czerwca, odwiedź salon meblowy Mplaneta, przy ul. Strefowej 6 w Zamościu i odpowiedz na pytanie „Czego życzysz Mplanecie na 3 urodziny?” wypełniając dostępną w punkcie kasowym kartkę urodzinową . Autorzy najbardziej sympatycznych, ciekawych i kreatywnych życzeń zdobędą nagrody! Przewidziane są 3 miejsca:

  • za zajęcie 1 miejsca – VOUCHER o wartości 500 zł,
  • 2 miejsca –  VOUCHER o wartości 300 zł,
  • 3 miejsca – VOUCHER o wartości 200 zł,

VOUCHER do wykorzystania w salonach meblowych Mplaneta w Zamościu, przy ul. Strefowej 6 i Spadek 33.

ZAPRASZAMY!

 

REGULAMIN KONKURSU „Czego życzysz Mplanecie na 3 urodziny? – wygraj voucher na zakupy w Mplanecie!”  (dalej „Regulamin”):

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Czego życzysz Mplanecie na 3 urodziny? – wygraj voucher na zakupy w Mplanecie!” (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu jest firma MASKET Piotr Poznański z siedzibą w msc. Skokówka, ul. Ogrodnicza 39, 22-400 Zamość, właściciel salonów meblowych Mplaneta w Zamościu (dalej „Organizator).

3. Konkurs odbędzie się na terenie salonu meblowego Mplaneta, przy ul. Strefowej 6. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi 27.06.2020 r. godzinie 10:00. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi w dniu 28.06.2020r. o godzinie 18:00.

4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, posiadająca aktualny numer telefonu oraz adres email, która w dniach 27-28 czerwca 2020r. odwiedzi salon Mplaneta przy ul. Strefowej 6 w Zamościu.

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien:

a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;

b) odpowiedzieć w twórczy sposób na Pytanie Konkursowe „Czego życzysz Mplanecie na 3 urodziny?” (dalej „Odpowiedź na Pytanie Konkursowe”). Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe udziela się w formie pisemnej, na ozdobnej kartce urodzinowej, dostępnej w punkcie kasowym, w dniach 27-28.06.2020r, w salonie meblowym Mplaneta, przy ul. Strefowej 6 w Zamościu, w której zawarte jest Pytanie Konkursowe, miejsce na odpowiedź, nr. telefonu i/lub adres e-mail.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu wypełnionej Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w przypadku zawarcia w treści: wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem (w tym w szczególności: naruszenia dóbr osobistych i praw autorskich).

7. Nagrodami w Konkursie są:

  • za zajęcie 1 miejsca –  VOUCHER o wartości 500 zł do wykorzystania w salonach meblowych Mplaneta w Zamościu, przy ul. Strefowej 6 i Spadek 33.
  • za zajęcie 2 miejsca –  VOUCHER o wartości 300 zł do wykorzystania w salonach meblowych Mplaneta w Zamościu, przy ul. Strefowej 6 i Spadek 33.
  • za zajęcie 3 miejsca –  VOUCHER o wartości 200 zł do wykorzystania w salonach meblowych Mplaneta w Zamościu, przy ul. Strefowej 6 i Spadek 33.

8. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).

9. W Konkursie Komisja będzie oceniać wypełnione Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe uwzględniając ich atrakcyjność i kreatywność oraz na tej podstawie wybierze łącznie 3 zwycięskie Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe (dalej „Laureaci Konkursu”), które ogłosimy na portalu Facebook w dniu 1 lipca 2020 r. o godzinie 13:00.

10. Laureaci Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani o wygranej, a nagrody zostaną przekazane osobiście w salonie meblowym Mplaneta w Zamościu przy ul. Strefowej 6 lub wysłane w formie elektronicznego vouchera z kodem rabatowym na wskazany adres e-mail.

11. Laureatem Konkursu nie może zostać osoba pracująca w salonie meblowym Mplaneta w Zamościu, firmie MASKET oraz ich rodziny.

12. Wszyscy uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 12 rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje te będą niezbędne do skontaktowania się z laureatami Konkursu i nie będą przekazane osobom trzecim.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Najnowsza aktualizacja dn. 24.06.2020 r., godz. 14:53